اسامی پذیرفته‌شدگان اولیه کارشناسی ارشد بدون آزمون سال تحصیلی 1402_1401

لیست اسامی پذیرفته‌شدگان دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه صنعتی همدان در سال تحصیلی 1402-1401 به شرح ذیل است.

پذیرش دانشجویان جهت ورود بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با تائید نهایی سازمان سنجش انجام پذیر است، لذا اطلاعات ارائه شده متقاضیان بر اساس آخرین ضوابط ابلاغ شده از سوی وزارت علوم در دانشگاه بررسی شده است. بدیهی است تکمیل فرم تقاضا و ارائه اطلاعات هیچ حقی را برای متقاضیان جهت ورود بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد ایجاد نخواهد کرد. نتیجه نهایی پس از بررسی درخواست‌ها در سازمان سنجش، اعلام خواهد شد.

مهندسی پزشکی- بیوالکتریک

برگزیدگان

بهنام جمالپور

شقایق شکری

پوریا رهبری شاد

مائده اکبری

ذخیره

نازنین صمدی

امیرحسین بیاتی

 زینب اخوان

مهشید رنجبر

مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز

برگزیده

محمد سعید مومیوند

ذخیره

فرشته سادات لیتویی

زهرا فلاحی

مهندسی معدن- استخراج مواد معدنی

برگزیدگان

حدیثه بیات

هستی محمدی

مهندسی برق-  الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی

 برگزیده

آرمان بهرامی

مهندسی برق- کنترل

برگزیده

دانیال اسماعیل‌زاده

مهندسی مواد- استخراج فلزات

برگزیده

میترا مرادی

مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی

برگزیده

محمد زارعی

متقاضیانی که به دلیل پذیرش در دانشگاه دیگر و یا هر گونه دلیل شخصی تمایل به انصراف از درخواست خود دارند، می‌بایست حداکثر تا تاریخ 20/04/1401  فرم پیوست مبنی بر درخواست انصراف کتبی خود را تکمیل و از طریق ایمیل به اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی همدان ارسال نمایند تا متقاضیان ذخیره جایگزین شوند.

آدرس ایمیل اداره تحصیلات تکمیلی: ‌ pg@hut.ac.ir

دانلود فرم انصراف از درخواست

​​​​​​​فرم تعهد حضور تمام وقت

اسامی پذیرفته‌شدگان اولیه کارشناسی ارشد بدون آزمون سال تحصیلی 1402_1401

لیست اسامی پذیرفته‌شدگان دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه صنعتی همدان در سال تحصیلی 1402-1401 به شرح ذیل است.

پذیرش دانشجویان جهت ورود بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با تائید نهایی سازمان سنجش انجام پذیر است، لذا اطلاعات ارائه شده متقاضیان بر اساس آخرین ضوابط ابلاغ شده از سوی وزارت علوم در دانشگاه بررسی شده است. بدیهی است تکمیل فرم تقاضا و ارائه اطلاعات هیچ حقی را برای متقاضیان جهت ورود بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد ایجاد نخواهد کرد. نتیجه نهایی پس از بررسی درخواست‌ها در سازمان سنجش، اعلام خواهد شد.

مهندسی پزشکی- بیوالکتریک

برگزیدگان

بهنام جمالپور

شقایق شکری

پوریا رهبری شاد

مائده اکبری

ذخیره

نازنین صمدی

امیرحسین بیاتی

 زینب اخوان

مهشید رنجبر

مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز

برگزیده

محمد سعید مومیوند

ذخیره

فرشته سادات لیتویی

زهرا فلاحی

مهندسی معدن- استخراج مواد معدنی

برگزیدگان

حدیثه بیات

هستی محمدی

مهندسی برق-  الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی

 برگزیده

آرمان بهرامی

مهندسی برق- کنترل

برگزیده

دانیال اسماعیل‌زاده

مهندسی مواد- استخراج فلزات

برگزیده

میترا مرادی

مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی

برگزیده

محمد زارعی

متقاضیانی که به دلیل پذیرش در دانشگاه دیگر و یا هر گونه دلیل شخصی تمایل به انصراف از درخواست خود دارند، می‌بایست حداکثر تا تاریخ 20/04/1401  فرم پیوست مبنی بر درخواست انصراف کتبی خود را تکمیل و از طریق ایمیل به اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی همدان ارسال نمایند تا متقاضیان ذخیره جایگزین شوند.

آدرس ایمیل اداره تحصیلات تکمیلی: ‌ pg@hut.ac.ir

دانلود فرم انصراف از درخواست

​​​​​​​فرم تعهد حضور تمام وقت

افزودن نظرات