تعداد بازدید: 5376

چاپ مقاله عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی همدان در مجله Energy

شناسه: 3934551
اخبار دستاوردها و افتخارات

 خانم دکتر نجمه حاجی علی گل عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی همدان با همکاری دکتر نادر کریمی دانشیار دانشگاه کوئین مری لندن و تیمی از سایر محققان، موفق به چاپ مقاله در مجله Energy شدند.

به گزارش دفتر روابط عمومی، مقاله خانم دکتر نجمه حاجی علی گل عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی همدان با عنوان:
 Hybridized power-hydrogen generation using various configurations of Brayton-organic flash Rankine cycles fed by a sustainable fuel: Exergy and exergoeconomic analyses with ANN prediction
در مجله Energy با ضریب تاثیر 9 منتشر شده است.

لینک دسترسی به مقاله و عنوان آن به شرح ذیل می ‏باشد:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544223035600

بحران انرژی امروزه در سراسر جهان به یکی از موضوعات اصلی کشورها بدل شده است. اهمیت تامین انرژی، علاوه بر جنیه اقتصادی به مشکلات آلودگی‎‌های زیست‌محیطی نیز گره خورده است. با تمرکز بر ایده تولید بهینه انرژی از منابع جدید، تنظیمات مختلف چرخه‌های فلش ارگانیک رانکین همراه با چرخه برایتون با انجام تحلیل‌های ترمودینامیکی، اگزرژی و اگزرژی-اقتصادی بررسی شد. انرژی حرارتی این چرخه از طریق فرآیند گازسازی زیست‌توده تولید می‌شود. بازیافت انرژی حرارتی که غالباً در چرخه برایتون هدر می‌رود، به افزایش قابل ملاحظه در کارایی حرارتی کل چرخه ترکیبی منجر شد. یک مجموعه از سیالات کاری مانند سه نوع زایلن، تولوئن و اتیل بنزن برای چرخه ارگانیک رانکین مورد تحلیل قرار گرفتند. بررسی انجام شده با بهره‌‌گیری از هوش مصنوعی پیش‌بینی‌هایی را با استفاده از یک شبکه عصبی مصنوعی (تابع پایه شعاعی) انجام داده است. نتایج نشان می‌دهند که زایلن نسبت به سایر سیالات کاری به میزان بیشتری اگزرژی را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، چرخه ارگانیک رانکین بهبود یافته حدود 10% از تخریب اگزرژی را کاهش می‌دهد. با اینکه استفاده از مبدل‌های فلش دوگانه به افزایش 3% در کارایی اگزرژی منجر می‌شود، اما هزینه واحد تولید برق را بیشتر از 10% افزایش داد. استفاده از یک مدل داده‌محور برای پیش‌بینی تنظیمات مختلف چرخه ارگانیک رانکین همراه با چرخه برایتون تغذیه شده توسط زیست‌توده به ندرت تحقیق شده است.

 

مجله Energy در فهرست مجلات  JCRو سال‌هاست که در چارک اول قرار دارد. اعتبار و سابقه این مجله در بین متخصصان حوزه انرژی زبانزد است. مقدار H-index این مجله برابر 232 می‌باشد. "انرژی" یک مجله بین‌المللی و میان‌رشته‌ای در مهندسی و تحقیقات انرژی است. هدف این مجله ارائه یک بستر پیشرو و یک منبع معتبر اطلاعات برای تجزیه و تحلیل، بررسی و ارزیابی موضوعات مرتبط با انرژی است. این مجله تحقیقات در زمینه‌های مهندسی مکانیک و علوم حرارتی را با تمرکز قوی بر تجزیه و تحلیل انرژی، مدل‌سازی و پیش‌بینی انرژی، سیستم‌های انرژی یکپارچه، برنامه‌ریزی انرژی و مدیریت انرژی پوشش می‌دهد. این پوشش می‌دهد همچنین مقالاتی در زمینه‌های مرتبط مانند صرفه‌جویی انرژی، کارایی انرژی، زیست‌توده و انرژی‌زیستی، انرژی تجدیدپذیر، تامین و تقاضای برق، ذخیره‌سازی انرژی، انرژی در ساختمان‌ها و موضوعات اقتصادی و سیاستی به‌طور گسترده را به عنوان محتوای مجله پذیرفته و دریافت می‌کند.


​​​​​​​

 

 

تعداد بازدید: 5376

چاپ مقاله عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی همدان در مجله Energy

شناسه: 3934551
اخبار دستاوردها و افتخارات

 خانم دکتر نجمه حاجی علی گل عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی همدان با همکاری دکتر نادر کریمی دانشیار دانشگاه کوئین مری لندن و تیمی از سایر محققان، موفق به چاپ مقاله در مجله Energy شدند.

به گزارش دفتر روابط عمومی، مقاله خانم دکتر نجمه حاجی علی گل عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی همدان با عنوان:
 Hybridized power-hydrogen generation using various configurations of Brayton-organic flash Rankine cycles fed by a sustainable fuel: Exergy and exergoeconomic analyses with ANN prediction
در مجله Energy با ضریب تاثیر 9 منتشر شده است.

لینک دسترسی به مقاله و عنوان آن به شرح ذیل می ‏باشد:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544223035600

بحران انرژی امروزه در سراسر جهان به یکی از موضوعات اصلی کشورها بدل شده است. اهمیت تامین انرژی، علاوه بر جنیه اقتصادی به مشکلات آلودگی‎‌های زیست‌محیطی نیز گره خورده است. با تمرکز بر ایده تولید بهینه انرژی از منابع جدید، تنظیمات مختلف چرخه‌های فلش ارگانیک رانکین همراه با چرخه برایتون با انجام تحلیل‌های ترمودینامیکی، اگزرژی و اگزرژی-اقتصادی بررسی شد. انرژی حرارتی این چرخه از طریق فرآیند گازسازی زیست‌توده تولید می‌شود. بازیافت انرژی حرارتی که غالباً در چرخه برایتون هدر می‌رود، به افزایش قابل ملاحظه در کارایی حرارتی کل چرخه ترکیبی منجر شد. یک مجموعه از سیالات کاری مانند سه نوع زایلن، تولوئن و اتیل بنزن برای چرخه ارگانیک رانکین مورد تحلیل قرار گرفتند. بررسی انجام شده با بهره‌‌گیری از هوش مصنوعی پیش‌بینی‌هایی را با استفاده از یک شبکه عصبی مصنوعی (تابع پایه شعاعی) انجام داده است. نتایج نشان می‌دهند که زایلن نسبت به سایر سیالات کاری به میزان بیشتری اگزرژی را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، چرخه ارگانیک رانکین بهبود یافته حدود 10% از تخریب اگزرژی را کاهش می‌دهد. با اینکه استفاده از مبدل‌های فلش دوگانه به افزایش 3% در کارایی اگزرژی منجر می‌شود، اما هزینه واحد تولید برق را بیشتر از 10% افزایش داد. استفاده از یک مدل داده‌محور برای پیش‌بینی تنظیمات مختلف چرخه ارگانیک رانکین همراه با چرخه برایتون تغذیه شده توسط زیست‌توده به ندرت تحقیق شده است.

 

مجله Energy در فهرست مجلات  JCRو سال‌هاست که در چارک اول قرار دارد. اعتبار و سابقه این مجله در بین متخصصان حوزه انرژی زبانزد است. مقدار H-index این مجله برابر 232 می‌باشد. "انرژی" یک مجله بین‌المللی و میان‌رشته‌ای در مهندسی و تحقیقات انرژی است. هدف این مجله ارائه یک بستر پیشرو و یک منبع معتبر اطلاعات برای تجزیه و تحلیل، بررسی و ارزیابی موضوعات مرتبط با انرژی است. این مجله تحقیقات در زمینه‌های مهندسی مکانیک و علوم حرارتی را با تمرکز قوی بر تجزیه و تحلیل انرژی، مدل‌سازی و پیش‌بینی انرژی، سیستم‌های انرژی یکپارچه، برنامه‌ریزی انرژی و مدیریت انرژی پوشش می‌دهد. این پوشش می‌دهد همچنین مقالاتی در زمینه‌های مرتبط مانند صرفه‌جویی انرژی، کارایی انرژی، زیست‌توده و انرژی‌زیستی، انرژی تجدیدپذیر، تامین و تقاضای برق، ذخیره‌سازی انرژی، انرژی در ساختمان‌ها و موضوعات اقتصادی و سیاستی به‌طور گسترده را به عنوان محتوای مجله پذیرفته و دریافت می‌کند.


​​​​​​​

 

 

سایر اخبار

دیدار صمیمی رئیس دانشگاه صنعتی همدان با مدیرکل دیوان محاسبات استان

2024 04 17
رئیس و معاون اداری و مالی دانشگاه با مدیرکل دیوان محاسبات استان دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار دکتر امیر مومنی، رئیس دانشگاه و دکتر عباس فتاحی، معاون اداری و مالی دانشگاه ضمن تبریک آغاز سال نو و فرا رسیدن عید سعید فطر به آقای مهندس جمالی، مدیر کل دیوان محاسبات استان همدان در خصوص توسعه تعاملات و همکاری های فی مابین گفتگو کردند. در این جلسه ضمن بیان...

فراخوان ارسال مقاله

2024 04 16
به اطلاع می ‌رساند "مجله انرژی پایدار و هوش مصنوعی" از پژوهشگران محترم دعوت می نماید تا مقالات علمی- پژوهشی خود را که منطبق با دامنه موضوعی مجله انرژی پایدار و هوش مصنوعی و طبق  راهنمای نگارش مقاله آماده شده است از طریق سامانه نشریه به آدرس  https://enai.hut.ac.ir/  ارسال نمایند. 🔴 لازم به ذکر است نتیجه تمامی مقالاتی که در روند بررسی نشریه...

معرفی ظرفیت دانشگاه صنعتی همدان با اجرای پروژه‌های پژوهشی و فناورانه مرکز رشد

2024 04 16
رئیس مرکز رشد، فناوری و کارآفرینی دانشگاه صنعتی همدان گفت: معرفی ظرفیت دانشگاه در اجرای پروژه‌های پژوهشی و فناورانه از برنامه‌های آتی مرکز رشد دانشگاه است.
افزودن نظرات