تعداد بازدید: 6557

رتبه‌های دانشجویان دانشگاه صنعتی در مرحله نهایی بیست و ششمین المپیاد علمی دانشجویی سال ۱۴۰۰ منتشر شد

شناسه: 54677
دستاوردها و افتخارات

به گزارش دفتر روابط عمومی و  به نقل از بسنا، رتبه‌های دانشجویان دانشگاه‌های استان همدان در مرحله نهایی بیست و ششمین المپیاد علمی دانشجویی سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل منتشر شد:


*طراحی صنعتی
صادق بختیاری دستگردی، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۱۲
صالح سلطانی، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۱۶
مینا نوری کنگربانی، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۲۳
محمدسعید حقیقی، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۳۶
سجاد سرلک فر، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۴۰

*علوم اقتصادی
زهرا اسدی، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۱۷

*علوم تربیتی
حدیث زارعی، دانشگاه سیدجمال الدین اسدابادی -اسدابادهمدان، رتبه نهایی ۱۳
سارا جواهری‌پیران، دانشگاه سیدجمال الدین اسدابادی-اسدابادهمدان، رتبه نهایی ۱۸
راضیه علی‌بوربان، دانشگاه سیدجمال الدین اسدابادی-اسدابادهمدان، رتبه نهایی ۲۱
خدیجه بابا، دانشگاه سیدجمال الدین اسدابادی-اسدابادهمدان، رتبه نهایی ۲۷
فائزه قاسم‌زاده، دانشگاه سیدجمال الدین اسدابادی-اسدابادهمدان، رتبه نهایی ۳۳

*علوم جغرافیایی
امیر سعادت صفا‌پور، دانشگاه سیدجمال الدین اسدابادی-اسدابادهمدان، رتبه نهایی ۱۶
مهران غفاری، دانشگاه سیدجمال الدین اسدابادی-اسدابادهمدان، رتبه نهایی ۲۵

*علوم زمین
احمدرضا کریمی، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۲۶

*مهندسی برق
محمدرضا فضلی، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۱۸

*مهندسی شیمی
یوسف محمدی، دانشگاه صنعتی همدان، رتبه نهایی ۳
حسین مشکر، دانشگاه صنعتی همدان، رتبه نهایی ۳۸

*مهندسی عمران
آرمین رایگان، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۲۹

*مهندسی کامپیوتر
امیرحسین بابائیان، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۲۴

*مهندسی مواد و متالورژی
آرزو نوروزی‌پسندیده، دانشگاه صنعتی همدان، رتبه نهایی ۱۹
بهار زارع‌مبارکه، دانشگاه صنعتی همدان، رتبه نهایی ۲۸
نسترن یاریاری، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۳۶

*زبان و ادبیات فارسی
یاسمین بالازاده، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۴۱
مائده مینائی، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۴۸

*شیمی
نیلوفر یاوری، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۲۵

 

تعداد بازدید: 6557

رتبه‌های دانشجویان دانشگاه صنعتی در مرحله نهایی بیست و ششمین المپیاد علمی دانشجویی سال ۱۴۰۰ منتشر شد

شناسه: 54677
دستاوردها و افتخارات

به گزارش دفتر روابط عمومی و  به نقل از بسنا، رتبه‌های دانشجویان دانشگاه‌های استان همدان در مرحله نهایی بیست و ششمین المپیاد علمی دانشجویی سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل منتشر شد:


*طراحی صنعتی
صادق بختیاری دستگردی، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۱۲
صالح سلطانی، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۱۶
مینا نوری کنگربانی، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۲۳
محمدسعید حقیقی، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۳۶
سجاد سرلک فر، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۴۰

*علوم اقتصادی
زهرا اسدی، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۱۷

*علوم تربیتی
حدیث زارعی، دانشگاه سیدجمال الدین اسدابادی -اسدابادهمدان، رتبه نهایی ۱۳
سارا جواهری‌پیران، دانشگاه سیدجمال الدین اسدابادی-اسدابادهمدان، رتبه نهایی ۱۸
راضیه علی‌بوربان، دانشگاه سیدجمال الدین اسدابادی-اسدابادهمدان، رتبه نهایی ۲۱
خدیجه بابا، دانشگاه سیدجمال الدین اسدابادی-اسدابادهمدان، رتبه نهایی ۲۷
فائزه قاسم‌زاده، دانشگاه سیدجمال الدین اسدابادی-اسدابادهمدان، رتبه نهایی ۳۳

*علوم جغرافیایی
امیر سعادت صفا‌پور، دانشگاه سیدجمال الدین اسدابادی-اسدابادهمدان، رتبه نهایی ۱۶
مهران غفاری، دانشگاه سیدجمال الدین اسدابادی-اسدابادهمدان، رتبه نهایی ۲۵

*علوم زمین
احمدرضا کریمی، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۲۶

*مهندسی برق
محمدرضا فضلی، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۱۸

*مهندسی شیمی
یوسف محمدی، دانشگاه صنعتی همدان، رتبه نهایی ۳
حسین مشکر، دانشگاه صنعتی همدان، رتبه نهایی ۳۸

*مهندسی عمران
آرمین رایگان، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۲۹

*مهندسی کامپیوتر
امیرحسین بابائیان، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۲۴

*مهندسی مواد و متالورژی
آرزو نوروزی‌پسندیده، دانشگاه صنعتی همدان، رتبه نهایی ۱۹
بهار زارع‌مبارکه، دانشگاه صنعتی همدان، رتبه نهایی ۲۸
نسترن یاریاری، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۳۶

*زبان و ادبیات فارسی
یاسمین بالازاده، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۴۱
مائده مینائی، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۴۸

*شیمی
نیلوفر یاوری، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، رتبه نهایی ۲۵

 

سایر اخبار

هفته وحدت گرامی باد

2021 12 07
هفته وحدت گرامی باد

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه خبر داد : بیش از 2500 دانشجو در سال تحصیلی جدید در دانشگاه صنعتی همدان مشغول به تحصیل می شوند.

2023 09 27
​​​​​​​ معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه خبر داد : بیش از 2500 دانشجو در  سال تحصیلی جدید در دانشگاه صنعتی همدان مشغول به تحصیل می شوند. به گزارش دفتر روابط عمومی، دکتر علیرضا بهرامیان، معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه گفت: در سال تحصیلی جدید بیش از 2500 دانشجو در مقاطع کارشناسی،...

برگزاری پنجمین جلسه شورای مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی همدان

2023 09 27
پنجمین جلسه شورای مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی همدان با حضور اعضای شورا و مسئولین واحدهای فناور برگزار شد. در این جلسه، خلاصه‌ای از فعالیت‌های اخیر مرکز رشد توسط رئیس مرکز رشد، آقای دکتر حسینی تودشکی، ارائه شد. سپس، موسسه فناور تحت عنوان برنامه نویسان علمی ساد که مراحل رشد مقدماتی تا رشد یافتگی را در پارک علم و فناوری همدان طی نموده است و در...
افزودن نظرات