مشخصات دستگاه و اطلاعات اپراتور :

 • نام دستگاه:اسپکترفوتومتر فرابنفش-مرئی (UV-Visible)
 • مدل دستگاه: 1280
 • ساخت کمپانی: Shimadzu
 • اپراتور: خانم روحی
 • ایمیل: centrallab@hut.ac.ir
 • تلفن تماس: 08138411217
 • زمان استفاده از دستگاه: شنبه تا چهارشنبه به جز ایام تعطیل

با استفاده از دستگاه UV-Visible می توان نمونه هایی که در محدوده طول موج 190-1100 nm جذب دارند را به صورت کمّی و کیفی آنالیز کرد. برای آنالیز کمّی ابتدا با استفاده از نمونه های استاندارد منحنی کالیبراسیون ترسیم می شود و سپس غلظت نمونه مجهول را تعیین نمود و همچنین می توان سینتیک واکنش را تعیین می شود.

قابلیت‌های دستگاه:

 • محدوده طول موج: 190-1100 nm
 • مود­ها: Photometric، Spectrum، Quantitation، Kinetics، Time Scan، Multi-Component Quantitation، Biomethod
   

چگونگی ثبت درخواست نمونه:
جهت ثبت درخواست متقاضیان فرم درخواست را از اینجا (فرم سطح A) دریافت نموده و پس از تکمیل به آدرس ایمیل آزمایشگاه مرکزی ارسال نمایند.
ایمیل آزمایشگاه: centrallab@hut.ac.ir
تلفن تماس: 08138411217