رفرکتومتر

  • مدل دستگاه: Abbemat 300
  • ساخت کمپانی: Anton paar
  • اپراتور: خانم روحی
  • ایمیل: centrallab@hut.ac.ir
  • تلفن: 38411217-081
  • زمان استفاده از دستگاه: شنبه تا چهارشنبه به جز ایام تعطیل

رفرکتومترهای کمپانی Anton Paar از نور منعکس شده برای تعیین ضریب شکست استفاده می کنند. در این روش نمونه در بالای منشور اندازه گیری قرار گرفته که از زوایای مختلف توسط لامپ LED مورد تابش قرار می گیرد. نور توسط منشور شکسته می شود و یا از پشت منشور منعکس می شود. پرتو منعکس شده توسط یک سنسور شناسایی شده و از زوایای بحرانی برای محاسبه انعکاس کلی و اندازه گیری ضریب شکست نمونه استفاده می شود.
قابلیت­های دستگاه:
دارای دقت nD 0001/0
صفحه نمایش LCD رنگی و کلیدهایی با غشاء مقاوم نسبت به نشت مواد و یا گردوغبار
قابلیت کنترل دستگاه از طریق کامپیوتر

چگونگی ثبت درخواست نمونه:
جهت ثبت درخواست متقاضیان فرم درخواست را از اینجا (فرم سطح B) دریافت نموده و پس از تکمیل به آدرس ایمیل آزمایشگاه مرکزی ارسال نمایند.
ایمیل آزمایشگاه: central_lab@hut.ac.ir
تلفن تماس: 38411217-081