مشخصات دستگاه و اطلاعات اپراتور :

  • نام دستگاه: دیونایزر آب مقطر گیری
  • مدل دستگاه: Water purification system pure 2000 IN
  • ساخت کمپانی:AQUA ARA. ARA TADJHIZ
  • اپراتور: دکتر معصومه بلالی
  • ایمیل: centrallab@hut.ac.ir
  • تلفن تماس: 08138411217
  • زمان استفاده از دستگاه: شنبه تا چهارشنبه به جز ایام تعطیل

ادیونایزر دستگاهی است که جهت تولید آب فوق خالص از آن استفاده می‌شود. آب فوق خالص، آبی است خالص تر از آب مقطر، بدون یون، که کلیه مواد جامد محلول در آن گرفته شده است. آب دیونایزه، هدایت الکتریکی بسیار کم در حدود 056/0 میکرو زیمنس خواهد داشت.
 

چگونگی ثبت درخواست نمونه:
جهت ثبت درخواست متقاضیان فرم درخواست را از اینجا (فرم سطح B) دریافت نموده و پس از تکمیل به آدرس ایمیل آزمایشگاه مرکزی ارسال نمایند.
ایمیل آزمایشگاه: central_lab@hut.ac.ir
تلفن تماس: 38411217-081