مشخصات دستگاه و اطلاعات اپراتور :

  • نام دستگاه : Gas Chromatography 7890 B
  • مدل دستگاه: 7890 B
  • ساخت کمپانی:  Agilent technologies 
  • اپراتور: دکتر معصومه بلالی 
  • ایمیل: centrallab@hut.ac.ir
  • تلفن تماس: 08138411217
  • زمان استفاده از دستگاه: شنبه تا چهارشنبه به جز ایام تعطیل

کروماتوگرافی گازی یک روش آنالیزی فیزیکی است که برای شناسایی و اندازه‌گیری اجزای فرار یک مخلوط و تجزیه کمی آن‌ها به کار می­رود. این دستگاه از دو قسمت اصلی ستون کروماتوگرافی و آشکارساز تشکیل شده است. در این روش گاز حامل، مخلوط نمونه را درون ستون حرکت می­دهد و اجزای تشکیل دهنده­ی مخلوط بین دو فاز در تعادل با یکدیگر (گاز- مایع) توزیع می‌شوند. اجزای تشکیل دهنده نمونه از یکدیگر جدا شده و همراه با گاز حامل در زمان‌های متفاوتی از ستون خارج می­شوند. این تکنیک به عنوان یک روش مخرب محسوب می­شود و توسط آن می‌توان مقادیر بسیار اندک از نمونه‌های مایع و گازی را اندازه­گیری کرد.

قابلیت‌های دستگاه:
  • دو آشکارساز مورد استفاده در این دستگاه عبارت‌اند از آشکارساز یونش شعله­ای (FID) و آشکارساز رسانایی گرمایی (TCD) که برای اندازه‌گیری غلظت ترکیبات آلی و معدنی به کار می‌روند.
مشخصات نمونه‌های قابل‌پذیرش:
  • از این تکنیک می‌توان برای آنالیز کیفی و کمی ترکیبات آلی و زود جوش در محیط محلول و گازی استفاده کرد. برای تشخیص و شناسایی نوع ترکیبات، کروماتوگرام آنالیت با کروماتوگرام استاندارد مقایسه می­شود. به منظور  تعیین کمی مقدار آنالیت سطح زیر پیک و یا ارتفاع پیک ترکیب مجهول با نمونه استاندارد مقایسه می‌شود.
Responsive Image

چگونگی ثبت درخواست نمونه:
جهت ثبت درخواست متقاضیان فرم درخواست را از اینجا (فرم سطح A) دریافت نموده و پس از تکمیل به آدرس ایمیل آزمایشگاه مرکزی ارسال نمایند.
ایمیل آزمایشگاه: central_lab@hut.ac.ir
تلفن تماس: 08138411217