تجهیزات اندازه­ گیری الکتریکی

 • مدل دستگاه: PQ3198
 • ساخت کمپانی: HIOKI ژاپن
 • اپراتور: دکتر رمضانعلی نقی زاده
 • ایمیل: ra.naghizadeh@gmail.com
 • تلفن: 38411217-081
 • زمان استفاده از دستگاه: شنبه تا چهارشنبه به جز ایام تعطیل

اجزاء مجموعه تجهیزات اندازه­گیری الکتریکی
 • پاورلاگر
 • تست عایق
 • ارت تستر
 • ارت تستر کلمپی
 • لوکس متر
 • گووس متر
 • مبدل کلمپی
 • کلمپ جریان
 • کلمپ قابل انعطاف
و سایر تجهیزات وابسته

چگونگی ثبت درخواست نمونه:
جهت ثبت درخواست متقاضیان فرم درخواست را از اینجا (فرم سطح A) دریافت نموده و پس از تکمیل به آدرس ایمیل آزمایشگاه مرکزی ارسال نمایند.
ایمیل آزمایشگاه: central_lab@hut.ac.ir
تلفن تماس: 08138411217