مشخصات دستگاه و اطلاعات اپراتور :

 • نام دستگاه : مجموعه آنالیزهای حرارتی  DTA,TGA,DSC
 • مدل دستگاه: SDT-Q600
 • ساخت کمپانی: TA Instrument
 • اپراتور: دکتر معصومه بلالی 
 • ایمیل: centrallab@hut.ac.ir
 • تلفن تماس: 08138411217
 • زمان استفاده از دستگاه: شنبه تا چهارشنبه به جز ایام تعطیل


در آنالیز حرارتی دمای نمونه­ی مورد آزمایش به صورت کنترل‌شده در اتمسفر مشخصی افزایش می­یابد و خواص ماده به عنوان تابعی از دما و یا زمان اندازه‌گیری می­شود. آزمایش­های حرارتی قابل انجام با این دستگاه عبارت‌اند از:
Thermogravimetric Analysis (TGA)
Differential Scanning Calorimetry (DSC)
Differential Thermal Analysis(DTA)
دستگاه آنالیز حرارتی قابلیت انجام همزمان روش‌های DSC ،TGA و DTA را دارا است و با این روش­ها تغییر جرم بر اثر حرارت­دهی، دمای شیشه­ای پلیمرها، دمای ذوب و کریستالیزاسیون، تغییر فاز و نیز آنتالپی تغییر فاز یا واکنش اندازه­گیری می­گردد.

قابلیت‌های دستگاه:

 • محدوده دمایی: دمای محیط تا1400°C

 • نرخ حرارت دهی: °C /min 10-100 (از دمای محیط تا 1000°C ) نرخ حرارت دهی: °C /min 25-1/0 (از دمای محیط تا 1400°C)

 • اتمسفر محفظه­ی دستگاه: آرگون، نیتروژن

 • مشخصات نمونه­های قابل‌پذیرش: جامد به صورت­های پودر، فیلم و قرص و برخی از مایعات

 • حداقل مقدار نمونه­ی مورد نیاز: mg20


چگونگی ثبت درخواست نمونه:
جهت ثبت درخواست متقاضیان فرم درخواست را از اینجا (فرم سطح A) دریافت نموده و پس از تکمیل به آدرس ایمیل آزمایشگاه مرکزی ارسال نمایند.
ایمیل آزمایشگاه: central_lab@hut.ac.ir
تلفن تماس: 08138411217